PRZEDSZKOLE W LINI

 

Informujemy, że Gmina Linia wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego o zgodę na objęcie projektem dodatkowych 10 dzieci w ramach projektu „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla najmłodszych mieszkańców gminy Linia w nowej placówce edukacyjnej”. Do dnia dzisiejszego nie mamy jeszcze potwierdzenia co do akceptacji naszego wniosku. Z uwagi na powyższe a także wydane Zarządzenie Wójta Gminy Linia nr 44/2019 z 6.05.2019 r. informujemy, że rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona od dnia 1.08.2019 r. do 17.08.2019 r. warunkowo. Oznacza to, że dzieci zakwalifikowane do projektu zostaną nim objęte tylko w przypadku uzyskania zgody Instytucji Zarządzającej. W związku ze zbliżającym się terminem przypominamy o konieczności złożenia nowego wniosku do rekrutacji uzupełniającej. Dokumenty dostępne są na stronie https://www.gminalinia.com.pl/projekty-eu-2/tworzenie-nowych-miejsc-przedszkolnych-dla-najmlodszych-mieszkancow-gminy-linia-w-nowej-placowce-edukacyjnej-2/