Remont dróg gruntowych finansowany przez Nadleśnictwo Strzebielino

 

           Realizując postanowienia umowy zawartej w dniu 24 września 2018 r. pomiędzy Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Strzebielino z siedzibą w Luzinie, reprezentowanym przez Mariusza Kaliszewskiego- Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzebielino, a Gminą Linia reprezentowaną przez Bogusławę Engelbrecht – Wójta Gminy Linia w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia publicznego, w ramach wsparcia przez Lasy Państwowe administracji publicznej, obejmującego zadnie pod nazwą „Remont niektórych dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Linia, eksploatowanych m. in. przez pojazdy ciężarowe służące do wywozu drewna z terenów leśnych zarządzanych przez PGL LP”,  w miesiącu listopadzie wykonano prace remontowe dróg gminnych.

Realizacja wspólnego przedsięwzięcia publicznego miała na celu osiągnięcie parametrów technicznych poprawiających jej użytkowanie przez lokalną społeczność oraz umożliwiających przejazd pojazdów świadczących usługi na rzecz prowadzenia gospodarki leśnej. W ramach prac remontowych, wykonawca działający na zlecenie Nadleśnictwa Strzebielino z siedzibą w Luzinie, wykonał profilowania wraz z dogęszczeniem istniejącej nawierzchni drogowej wraz z uzupełnienie mechanicznym kruszywa.

Roboty wykonano na niżej wymienionych drogach gminnych:

  1. Niepoczołowice ul. Zakrzewska - 6400 m2
  2. Niepoczołowice ul. Sportowa - 1200 m2
  3. Niepoczołowice przy jeziorze Morzyc – 1000 m2
  4. Potęgowo – 600 m2

Łączna powierzchnia robót wyniosła 9200 m2, co stanowi około 2300 mb dróg, za łączną kwotę 79.212 zł. Całość zadania remontowego dróg gruntowych, realizowanych na podstawie powyższej umowy, finansowana była przez Nadleśnictwo Strzebielino z siedzibą w Luzinie bez udziału finansowego  gminy.