Stawki podatku od ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH na 2020 rok


Na sesji 28 października br. radni uchwalili wysokość
stawek podatku od środków transportowych. Poniżej
znajdują się uchwalone stawki:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 750,00 zł
b) od 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.200,00 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 1.350,00 zł
2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie
całkowitej bez względu na rodzaj zawieszenia:
a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi – dwie 1.900,00 zł
- o liczbie osi - trzy 2.000,00 zł
- o liczbie osi - cztery i więcej 2.200,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton:
- o liczbie osi - dwie 1.900,00 zł
- o liczbie osi - trzy 2.000,00 zł
- o liczbie osi - cztery i więcej 2.200,00 zł
c) równej lub wyższej niż 26 ton:
- o liczbie osi - dwie 1.900,00 zł
- o liczbie osi - trzy 2.000,00 zł
- o liczbie osi - cztery i więcej 2.700,00 zł
3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do użycia łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony 1.400,00 zł
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton 1.600,00 zł
c) od 9 ton i poniżej 12 ton 1.650,00 zł
4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych
do użycia łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie zespołu pojazdów bez względu na
rodzaj zawieszenia:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi - dwie 2.000,00 zł
- o liczbie osi - trzy i więcej 2.050,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej lub
równej 36 ton:
- o liczbie osi - dwie 2.150,00 zł
- o liczbie osi - trzy i więcej 2.150,00 zł
c) wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi - dwie 2.450,00 zł
- o liczbie osi - trzy i więcej 2.750,00 zł
5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton i poniżej 12 ton 1.400,00 zł
6. od przyczep i naczep z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
bez względu na rodzaj zawieszenia:
a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:
- o liczbie osi - jedna 1.600,00 zł
- o liczbie osi - dwie 1.650,00 zł
- o liczbie osi - trzy i więcej 1.700,00 zł
b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej lub równej
36 ton:
- o liczbie osi – jedna 1.600,00 zł
- o liczbie osi - dwie 1.650,00 zł
- o liczbie osi - trzy i więcej 1.700,00 zł
c) wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi - jedna 1.600,00 zł
- o liczbie osi – dwie 1.900,00 zł
- o liczbie osi - trzy i więcej 1.900,00 zł
7. od autobusów, w zależności od liczby miejsc do
siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca – 1.650,00 zł
b) równej lub większej niż 22 miejsca – 2.100,00 zł
Zwalnia się od podatku od środków transportowych:
1. środki transportowe wykorzystywane do dowozu
dzieci i młodzieży do szkół.