Wsparcie finansowe dla Gminy Linia 500 000zł

 Na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r.  w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego Gmina Linia otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 500 000,00 zł na realizację prowadzonych zadań inwestycyjnych.