Zaproszenie organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji grantowej na rok 2019