Pobłocie wzbogaci się o nowy plac zabaw!

 Gmina Linia została jednym z laureatów kolejnej edycji programu dobrosąsiedzkiego „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi w wysokości 24 tys. złotych w sołectwie Pobłocie powstanie plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców. Podniesienie walorów estetycznych, nasadzenie nowej roślinności i rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej  przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej Pobłocia i długofalowo do zwiększenia ilości turystów odwiedzających Pobłocie. Z placu korzystać będą dzieci, ich rodzice i dziadkowie. Zapraszamy również gości w każdym wieku odwiedzających naszą gminę. Realizacja projektu rozpocznie się wkrótce tak by najpóźniej w październiku można było cieszyć się nowym miejscem spotkań.

 „Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.

W sześciu edycjach programu, PSE przyznały już ponad 1050 grantów o łącznej wartości 22 mln złotych. Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych https://www.wzmocnijotoczenie.pl,

https://www.energetycznykompas.pl.