Informator

 
NZOZ „ZDROWY CHECZ”
LINIA, UL. DŁUGA 6
 
LEKARZ OGÓLNY W OŚRODKU ZDROWIA
w Lini (tel. 58 676-85-23)
 
Piątek
Por. dziecięca + Por. ogólna
Dr Stępińska; Dr Turbak
12.00 – 16.00
13.30 – 17.00
Czwartek
Por. dziecięca + Por. ogólna
Dr Turbak
12.00 – 16.00
13.00 – 15.00
Dzieci zdrowe
15.00 – 17.00
Środa
Por. dziecięca + Por. ogólna
Dr Obuchowicz
12.30 – 16.30
13.00 – 17.00
Wtorek
Dr Stępińska; Dr Turbak
8.00 – 12.00
9.00 – 13.00
Poniedziałek
Por. dziecięca + Por. ogólna
Dr Dębska; Dr Turbak
8.00 – 12.00
9.00 – 11.00 Dzieci zdrowe
11.00 – 13.00
Dzień
Rejestracja
Godziny przyjęć
 
LEKARZ OGÓLNY W OŚRODKU ZDROWIA
w Strzepczu (tel. 58 676-82-56)
 
Piątek
Por. dziecięca + Por. ogólna
Dr Dębska; Dr Turbak
8.00 – 12.00
9.00 – 11.00
Dzieci zdrowe
11.00 – 13.00
Czwartek
Por. ogólna
Dr Stępińska; Dr Turbak
8.00 – 12.00
9.00 – 13.00
Środa
Dr Turbak
8.00 – 12.00
9.00 – 13.00
Wtorek
Por. dziecięca + Por. ogólna
Dr Dębska; Dr Turbak
12.00 – 16.00
13.00 – 15.00
Dzieci zdrowe
15.00 – 17.00
Poniedziałek
Dr Turbak
12.00 – 16.00
13.00 – 17.00
Dzień
Rejestracja
Godziny przyjęć
 
Pacjenci podejrzewający u siebie chorobę zakaźna mają obowiązek wcześniejszej rejestracji telefonicznej
WIZYTY DOMOWE
  • zmiana dopołudniowa – zgłoszenia do godz. 1100;
  • zmiana popołudniowa – zgłoszenia do godz. 1400.
 
PORADNIA KONSULTACYJNA INTERNISTYCZNA – DR TURBAK CZYNNA w w/w GODZINACH PRACY
 
OPIEKA NOCNA!
Z opieki FALCK Wejherowo (ul. Gdańska 47; tel. 58 672-17-68) korzystać mogą mieszkańcy Smażyna, Pobłocia, Lewina, Lewinka, Strzepcza, Dargolewa, Miłoszewa, Tłuczewa, Lini, Niepoczołowic, Osieka, Potęgowa, Zakrzewa i Kobylasza.
 
PORADNIA DLA KOBIET
w Ośrodku Zdrowia w Lini
Lekarz przyjmuje we wtorki od godz. 1600
rejestracja telefoniczna w godzinach przyjęć
w Ośrodku Zdrowa w Strzepczu
Stomatolog w Ośrodku Zdrowia w Lini (tel. 606936208)
Rejestracja tylko w godzinach przyjęć
poniedziałek, środa 15.30 – 18.30; wtorek i piątek 8.30 – 12.30
czwartek nieczynne;
Stomatolog w Ośrodku Zdrowia w Strzepczu (tel. 503710890)
poniedziałek 800 – 1230 ; wtorek – środa 1400 – 1800
czwartek – piątek 800 – 1230
 
 
Telefony do konserwatorów:
Wodociągi
I STREFA ( Smażyno, Pobłocie, Lewino, Strzepcz)
– Łukasz Myszk 660 740 825
II STREFA (Miłoszewo, Linia, Zakrzewo)
– Marcin Błonk 728 475 126
Oczyszczalnia i PSZOK
– Zygmunt Cirocki 664 882 498
 
Apteka „Myśliwska”
Linia, ul. Długa 71, tel. 58 676 88 35
PONIEDZIAŁEK 9.30 – 15.00
WTOREK 9.30 – 15.00
ŚRODA 9.30 – 18.00
CZWARTEK 9.30 – 18.00
PIĄTEK 9.30 – 18.00
Apteka Lipowa
Strzepcz, ul. Ks. Józefa Rotty 9, tel. 58 727 94 40
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK : 9.30 – 18.00
SOBOTA: 9.00 – 13.00
 
BIBLIOTEKA W STRZEPCZU 58 676-82-58
Poniedziałek – Piątek 9.00 – 17.00
 
BIBLIOTEKA W LINI 58 676-86-19
Poniedziałek – Piątek 9.00 – 17.00
 
KOMISARIAT POLICJI w STRZEPCZU
Tel. 58 676-82-51
tel. kom. 604829732, 606590777
Posterunek Policji Szemud
Szemud, ul. Wejherowska 29, tel. 58 676 11 76
Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie
tel. 672-97-22
 
BANK SPÓŁDZIELCZY W LINI
Od poniedziałku do piątku 700 – 1500
Kasa czynna 700 – 1400
 
GODZINY PRACY URZĘDU GMINY
poniedziałek 7.30 – 17.00
wtorek - czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek od 16.00 do 17.00
TELEFONY
Urząd Gminy – centrala 676-85-82
Zespół Szkół w Lini 676-85-13
Zespół Szkół w Strzepczu 676-81-13
Szkoła w Kętrzynie 676-85-77
Szkoła w Pobłociu 676-82-77
Szkoła w Miłoszewie 676-82-15
Szkoła w Niepoczołowicach 676-85-95
Szkoła w Zakrzewie 676-85-76
 
URZĄD POCZTOWY 676-85-87
Urząd Pocztowy w Lini czynny
od poniedziałku do piątku od godz. 1000 – 1700
Urząd Pocztowy w Strzepczu czynny
od poniedziałku do piątku od godz. 900 – 1315
 
W każdy wtorek od 1530 do 1700 w Urzędzie Gminy Linia pok. Nr 10 czynny jest
PUNKT KONSULTACYJNY w którym można zasięgnąć informacji na temat uzależnienia
i form pomocy rodzinom z problemem alkoholowym oraz uzależnień od narkotyków.
tel. 58676-85-82
 
STRAŻE OSP (998, 112)
Prezes OSP Linia – tel. 507-150-669
Prezes OSP Strzepcz – tel. 692-219-887
Prezes OSP Lewino – tel. 58/676-83-87
 
GMINNY DOM KULTURY tel. 58/5728164