Czas na wymianę starego pieca

 CZAS NA WYMIANĘ STAREGO PIECA W GMINIE LINIA!

Wójt Gminy Linia przypomina, że zgodnie z Uchwałą nr 310/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28.09.2020r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu i obszaru miast, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw  mieszkańcy Gminy Linia mają obowiązek wymienić:

- do dnia 01.09.2024r. piece bezklasowe lub poniżej klasy 3;

- do dnia 01.09.2026r. piece klasy 3 i 4;

- do dnia 01.07.2035r. piece klasy 5.

Obecnie można montować jedynie piece, które spełniają wymogi
tzw. EKOPROJEKTU (ECODESIGN) według rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej.

Czym nie możemy palić w piecach od 1 stycznia 2021r.? Węglem brunatnym, mułem węglowym, flotokoncentratem, mieszaniną paliw stałych, zawierających mniej niż 85% węgla kamiennego, dla których dodatkowo nie wystawiono wymaganego świadectwa jakości,
a także paliwem zawierającym biomasę o wilgotności powyżej 20%.

Zatem czym ogrzewać dom? Paliwem gazowym,  gazem płynnym LPG, lekkim olejem opałowym, biomasą stałą o wilgotności poniżej 20% (pozyskaną z drzew, krzewów
oraz roślinności z rolnictwa), ogrzewaniem elektrycznym i OZE(pompy ciepła, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne), a także węglem dobrej jakości, która zostanie potwierdzona świadectwem jakości.

Jeśli posiadasz piec wskazany powyżej, który należy wymienić możesz skorzystać
z dofinansowania z Programu „Czyste Powietrze”. Dzięki współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  mieszkańcy Gminy Linia mogą uzyskać niezbędne informacje w zakresie warunków skorzystania z programu, otrzymać bezpłatną pomoc przy wypełnianiu wniosków oraz ich końcowym rozliczaniu. Punkt Konsultacyjny „Czyste Powietrze” czynny jest w piątki od 7:30 do 14:00 (II piętro, pokój 22).
W inne dni tygodnia możliwy jest kontakt telefoniczny pod nr tel. 58 676 85 82 wew. 45
lub 537 280 200, bądź poprzez e-mail: magdalena.brzezicka@gminalinia.com.pl.
Więcej informacji nt. programu „Czyste Powietrze” znajdą Państwo na stronie Urzędu Gminy Linia: https://www.gminalinia.com.pl/dla-mieszkanca/czyste-powietrze/