Lewinko wzbogaci się o nowy plac zabaw!

 Gmina Linia została jednym z laureatów kolejnej edycji programu dobrosąsiedzkiego „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi w wysokości 20 tys. złotych w sołectwie Lewinko powstanie plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców. Podniesienie walorów estetycznych, nasadzenie nowej roślinności i rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej nad jeziorem przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej Lewinka i długofalowo do zwiększenia ilości turystów odwiedzających Lewinko. Z placu korzystać będą dzieci, ich rodzice i dziadkowie. Zapraszamy również gości w każdym wieku odwiedzających naszą gminę. Realizacja projektu rozpocznie się wkrótce tak by najpóźniej w październiku można było cieszyć się nowym miejscem spotkań.

 

 „Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.

 

W pięciu edycjach programu, PSE przyznały już ponad 800 grantów o łącznej wartości 16 mln złotych. Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych https://www.wzmocnijotoczenie.pl,

https://www.energetycznykompas.pl.