Ogłoszenie dotyczące powołania gminnej komisji ds. szacowania suszy 2023

 

U W A G A     R O L N I C Y  !!!

W związku z wejściem nowych przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023r. zmieniających dotychczasowe rozporządzenia w sprawie zadań ARiMR (Dz.U. poz.1350), które stanowią podstawę prawną do powoływania komisji ds. oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy, Wójt Gminy Linia powołuje gminną komisję ds. szacowania szkód w uprawach rolniczych na terenie gminy Linia.

W związku z powyższym, informujemy producentów rolnych iż można składać wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy na terenie naszej gminy w tut. urzędzie.

Jednocześnie informujemy iż złożenie wniosku do urzędu nie zwalnia rolników chcących otrzymać pomoc finansową od złożenia wniosku poprzez profil zaufany i aplikację suszową ( system elektroniczny).