Otwarta Strefa Aktywności w Smażynie !

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie." 

Otwarta Strefa Aktywności w Smażynie

Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w miejscowości Smażyno współfinansowana jest ze środków Unii Europejskicj w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Celem operacji jest- Rozwój aktywności społecznej mieszkańców poprzez lokalne inicjatywy i poprawę infrastruktury społecznej.

Otwarta Strefa Aktywności (OSA) to ogólnodostępne plenerowe miejsce sportu, rekreacji i odpoczynku, w skład której wchodzą: urządzenia siłowni zewnętrznej, strefa relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni. Strefa  sprzyja integracji społecznej poprzez wspólne podejmowanie aktywności fizycznej i jest skierowane do różnych grup wiekowych. Obiekty zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie, zaprojektowane z dbałością o integracyjny charakter przestrzeni, mają szansę stać się miejscem pierwszej aktywności fizycznej dla dzieci, rodzin oraz osób starszych.