Przetarg nieograniczony na sprzedaż działek w Lini, Osieku i Zakrzewie

OGŁOSZENIE

 

URZĄD GMINY LINIA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Osieku, Lini i Zakrzewie oznaczonych jako działki nr 172/1 i 171, 172/2 obręb Osiek, stanowiących własność gminy Linia, jako działki  nr 103/6, 143/13 i 103/7, 143/14 i 103/9 , 23/17 i 23/18, 23/19, 23/20 obręb Linia, stanowiących własność gminy Linia oraz 374/1 i 374/2 obręb Zakrzewo stanowiących własność gminy Linia

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY LINIA, W SALI POSIEDZEŃ NA II PIĘTRZE, PRZY UL. TURYSTYCZNEJ 15.:

 

 • w dniu 11 pażdziernika 2023 roku, dla działek:
 1. nr 172/1 i 171 obręb Osiek, cena wywoławcza: 85 000,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). Cena obejmuje 23% VAT, wysokość wadium wynosi: 8 500,00 zł (słownie: osiem tysięcypięćset złotych 00/100)- godzina 10:30;
 2. nr 172/2 obręb Osiek, cena wywoławcza: 87 000,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100). Cena obejmuje 23%VAT, wysokość wadium wynosi: 8 700,00 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset złotych 00/100) - godzina 11:00;
 3. nr 103/6 obręb Linia, cena wywoławcza: 99 000,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100). Cena obejmuje 23%VAT, wysokość wadium wynosi: 9 900,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset złotych)- godzina 11:30;
 4. nr 143/13 i 103/7 obręb Linia, cena wywoławcza: 110 000,00 zł brutto (słownie: sto dziesięć tysięcy  złotych  00/100). Cena obejmuje 23%VAT, wysokość wadium wynosi: 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych)- godzina 12:00;
 5. nr 143/14 i 103/9 obręb Linia,  cena wywoławcza: 110 000,00 zł brutto (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych  00/100). Cena obejmuje 23%VAT, wysokość wadium wynosi: 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych)- godzina 12:30;

 

 • w dniu 12 października 2023 roku, dla działek:
 1. nr 23/17 i 23/18 obręb Linia,  cena wywoławcza: : 110 000,00 zł brutto (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych  00/100). Cena obejmuje 23%VAT, wysokość wadium wynosi: 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych)- godzina 10:30;
 2. nr 23/19 obręb Linia, cena wywoławcza: 70 000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych  00/100). Cena obejmuje 23%VAT, wysokość wadium wynosi: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych)- godzina 11:00;
 3. nr 23/20 obręb Linia, cena wywoławcza: 80 000,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych  00/100). Cena obejmuje 23%VAT, wysokość wadium wynosi: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych)- godzina 11:30;
 4. nr 374/1 obręb Zakrzewo, cena wywoławcza: 140 000,00 zł brutto (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych  00/100). Cena obejmuje 23%VAT, wysokość wadium wynosi 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych)- godzina 12.00;
 5. nr 374/2 obręb Zakrzewo, cena wywoławcza: 140 000,00 zł brutto (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych  00/100). Cena obejmuje 23%VAT, wysokość wadium wynosi 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych)- godzina 12.30;

 

 

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Linia, ul. Turystyczna 15 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Linia

(http://bip.gminalinia.com.pl/nieruchomosci i www.gminalinia.com.pl).
Szczegółowe informacje na temat przetargu pod nr tel. 58 676 85 82 wew. 43.
Osoba do kontaktu: insp. ds. planowania przestrzennego i gosp. nieruchomościami- Danuta Bigus

Działki w Osieku:

 

Działki w Lini: