Dzień Seniora Linia 2019

Dnia 28 stycznia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Lini, odbyła się uroczystość z okazji Dnia Seniora. Organizatorami imprezy byli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Dom Kultury w Lini. Gości przywitała Pani Wójt Bogusława Engelbrecht, Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Klein oraz P.O Dyrektora GOPS Maria Pipka. Goście bawili się przy muzyce zespołu Galaktyka, gry i zabawy poprowadziła P.O Dyrektora GDK Kamila Soroko