W kręgu mitologii kaszubskiej - warsztaty literacko - plastyczne

Przed koncertem Pawła Ruszkowskiego o godz. 16:30 zapraszamy rodziny z dziećmi na spotkanie z kaszubską poetką Małgorzata Wątor , która wprowadzi nas w tematykę mitologii kaszubskiej poprzez działania literacko-plastyczne.