2019 KONSULTACJE SPOŁECZNE DOT. POŻYTKU PUBLICZNEGO