Bezpłatne szkolenie dla płatników składek poświęcone świadczeniom krótkoterminowym z ubezpieczenia społecznego w razie choroby