Rozstrzygnięcie konkursu „Szczepimy się w Gminie Linia”