Szkolenie teoretyczne w zakresie uboju drobiu i zajęczaków prowadzonego na użytek własny