UWAGA - SAMODZIELNY ODCZYT SATNU WODOMIERZY

 

Szanowni mieszkańcy

Urząd Gminy Linia informuję, że w związku z trwającym nadal na terytorium Polski zagrożeniem spowodowanym chorobą COVID-19, prosi odbiorców wody o samodzielne dokonanie odczytu i podanie stanu wodomierza do dnia 25 listopada br. w wybrany sposób:

- email-em podatki@gminalinia.com.pl;

- telefonicznie 58-676-85-82 wew. 63 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 7.30 – 17.00, wtorek – czwartku w godz. 7.30-15.30, piątek od 7.30-14.00);

 

UWAGA !

Jeżeli w określonym terminie odbiorca nie poda aktualnego stanu wodomierza, naliczenie zostanie dokonane na podstawie zużycia wody równego średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy od ostatniego odczytu.

 

WÓJT GMINY LINIA

BOGUSŁAWA ENGELBRECHT