Świadczenia rodzinne

ŚWIADCZENIA RODZINNE ŁĄCZNIE Z ZALICZKAMI ALIMENTACYJNYMI

KWOTA ROCZNYCH WYPŁAT:
2 892 438,00 ZŁ

LICZBA ŚWIADCZENIOBIORCÓW:
773 RODZIN