Formy pomocy

PIENIĘŻNE

 • Zasiłek stały;
 • Zasiłek okresowy;
 • Zasiłek celowy.

NIEPIENIĘŻNE

 • Praca socjalna;
 • Składki na ubezpieczenie społeczne;
 • Składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 • Pomoc rzeczowa
 • Sprawienie pogrzebu
 • Posiłek
 • Niezbędne ubrania
 • Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania