GALA KULTURY 2015

20 stycznia 2015 r. w Gminnym Domu Kultury podsumowano uroczyście dorobek kulturalny i rekreacyjno - sportowy za rok 2014. Przybyłych powitał dyrektor GDK Jan Trofimowicz. Przedstawił najważniejsze osiągnięcia i wydarzenia jakie miały miejsce w minionym roku. Podkreślał zaangażowanie wielu osób w przygotowanie imprez, konkursów, występów itd. Wraz z włodarzami gminy - wójtem Bogusławą Engelbrecht, z-cą wójta Astridą Kaczyńską oraz Przewodniczącym Rady Gminy dziękowali kolejno obecnym na gali: Staroście Wejherowskiemu Gabrieli Lisius - za pomoc w organizacji najważniejszych przedsięwzięć z nadzieją na jeszcze większą współpracę w 2015 i kolejnych latach, Janinie Borchman - dyrektorowi Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo za kolejny udany plener malarski, które gminy Linia i Wejherowo zorganizowały w lipcu 2014 roku. Między występami artystycznymi poszczególnych sekcji stałych działających przy GDK w Lini tj: chóru Pięciolinia, orkiestry dętej, Zespołu Pieśni i Tańca Kaszebsko Rodzezna oraz sekcji instrumentalnej i 6 Lińskiej Drużyny Starszo harcerskiej, podziękowania otrzymywali kolejno Maria Osmańska i Monika Szczypior -ZPiT Kaszebsko Rodzezna, Ewa Studzińska - Gminna Orkiestra Dęta, Grażyna Ellwart – KGW Strzepcz, Teresa Labuda – KGW Kętrzyno, Władysława Wałdowska i Ludwik Gaffke - Gminne Koło Pszczelarzy, Zofia Cierocka - Gminna Biblioteka Publiczna, Jadwiga Sommer - Stowarzyszenie „Bądźmy Razem”, Henryk Kanka - ZKP o/Linia, Piotr Syrocki - naczelnik wydziału kultury Starostwa w Wejherowie (odebrała starosta G. Lisius), Danuta Nolbrzak – Hejmowska - LGD Kaszubska Droga (odebrała Emilia Ogonowska – pracownik biura), Stanisław Czaja – działacz sportowy, Marcin Mielewczyk – sekcja gitar, Edmund Szymikowski – prezes chóru „Pięciolinia”, Jan Szulc – dyrygent chóru „Pięciolinia”, Tadeusz Lech – 6 Lińska Drużyna Starszo – Harcerska, Józef Kieliński – twórca ludowy. Ponadto podziękowania otrzymali : Bogusława Engelbracht – Wójt Gminy Linia, Astrida Kaczyńska – Z-ca Wójta gminy Linia, Mirosława Kuberna – Sekretarz gminy Linia, Czesław Hinz – Przewodniczący Rady Gminy Linia, Paulina Bigus – specjalista ds. kultury GDK Linia, Ewa Meyer – Skarbnik Gminy Linia, Gabriela Syldatk – pracownik GDK, Renata Wałdowska – Z-ca Dyrektora Gminy Linia. Starosta Gabriela Lisius dziękując za wyróżnienie podkreślała, że mała gmina Linia jest rzeczywiście ciekawym przykładem współpracy i zaangażowania, których wymiernym efektem są wydarzenia kulturalne oraz osiągnięcia sekcji działających przy GDK. Wszystkim zaangażowanym w różne przedsięwzięcia kulturalne i nie tylko dziękowali także wójt Bogusława Engelbrecht i Przewodniczący Rady Gminy Czesław Hinz. Na zakończenie podziękowanie i kosz słodkości z rąk pani wójt otrzymał dyrektor GDK, za wszelkie pomysły, inicjatywy oraz działania, które prowadzą do uatrakcyjniania oferty kulturalnej oraz rekreacyjnej i sportowej w gminie Linia. Tego wieczoru zawisł w gablocie w GDK sztandar Gminnego Koła Pszczelarzy. Aby nie był przechowywany "po domach członków" specjalnie zakupiono odpowiednią gablotę wystawową. W sali GDK w gablotach wisiały dotychczas już trzy sztandary: Gminnego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego - oddział Linia oraz Związku Harcerstwa Polskiego. To zapewne ewenement nie tylko na skalę powiatu ale i województwa a może i kraju, że w tak małej gminie w ośrodku kultury swoje miejsce i gabloty mają aż 4 sztandary, które cyklicznie są prezentowane i biorą udział w uroczystościach patriotycznych i rocznicowych oraz ważnych dla lokalnej społeczności wydarzeniach. Na zakończenie spotkania przybyli posilili się poczęstunkiem na słodko.